Novinky

Kde přednáším, jaké jsou mé názory a postoje na odborné dění?

Individuální Program Specializace v Endodoncii je zdarma

14.11.2013

Rozhodl jsem se v rámci programu I love endo vypsat ročně dvě místa pro Aspiranty endodontické specializace. Budu zdarma podporovat dva z Vás, které endodoncie zaujala natolik, že by se chtěli specializovat v rámci tohoto oboru.

Účast aspiranta v programu bude omezena na 2-3 roky. Během této doby bude mít aspirant zdarma přístup ke všem dostupným informacím. Pod mým vedením se naučí pokročilým dovednostem v endodoncii.

Proč specializace?

Ač je endodoncie běžnou součástí pracovního dne většiny zubních lékařů, jde o výkon náročný z hlediska času, managementu ordinace, nástrojů, trpělivosti, nových informací a technologií, ale hlavně praktických zkušeností.

Cesta lékaře k tomu, aby endodontické ošetření mělo vysokou spolehlivost, je klikatá, trnitá a dlouhá. Úspěšné zvládnutí složitějších případů vyžaduje mnoho znalostí, které jsou obtížně získatelné a vzhledem k vývoji technologií se neustále mění.

Ten, kdo chce endodontické ošetření provádět ve všech indikacích s opravdu spolehlivým dlouhodobým výsledkem, musí být specializován. Na rozdíl od jiných zemí (např. USA, Německo, …) není v ČR možná oficiální specializace v endodoncii.

Ptáte se, proč zdarma?

A proč ne? Nelze vše ohodnotit penězi. Třeba proto, že rád pracuji s mladými lidmi nezatíženými špatnými návyky, kteří třeba prvořadě hned po škole nehledají prostor pro svou suverénní praxi, ale mají jiné cíle. A takoví často nemají na nákladné kurzy. Třeba proto, že chci, aby se „má škola“ šířila dále. Třeba, abych obrazně vrátil do systému energii, kterou i do mne někdy kdysi vložil.

css.php