Novinky

Kde přednáším, jaké jsou mé názory a postoje na odborné dění?

Těší mne otázky na mých přednáškách, ale…

21.9.2013

Na svých kurzech, přednáškách, školeních zodpovídám nespočetně dotazů. V posledních letech se začaly objevovat určité typy dotazů, které musím považovat za následek zásadních chyb v pregraduálním vzdělání zubních lékařů. Znepokojuje mě to, že jejichž četnost se trvale zvyšuje.

Když jsem tvořil sylabus kurzů a stáží postgraduálního vzdělávacího programu, můj záměr byl obsáhnout celou šíři endodoncie, od základů až po specializaci. Proč od základů? Ještě dnes mám v paměti chvíle, kdy jsem se po promoci zařadil do pracovního procesu u křesla a obdržel „obvod“. Tehdy jsem byl vděčný za to, co mi škola dala, ale mnohonásobně bych uvítal jakoukoliv možnost dalšího vzdělávání od té zcela základní úrovně. A to nejen v endodoncii. Tenkrát bohužel tato možnost nebyla.

Když jsme před dvěma roky vypsali první kurz „základní endodoncie pro PZL“, nepřihlásil se nám nikdo. Pak o tento kurz vyslovili zájem studenti posledních ročníků vysokých škol a od té doby proběhlo těchto „základních“ kurzů několik. Vždy ale pro studenty. Proč to vše vyprávím?

Co mě na mých školeních a přednáškách děsí, jsou otázky typu:

  • „Jak vyndám zalomený nástroj?“,
  • „Jaký endodontický systém je nejlepší na reendodontické ošetření?“
  • „Jak odstraním při reendodontickém ošetření přetlačenou kořenovou výplň?“

Tento typ otázek slýchám od mladých lékařů, kteří sotva začali někde pracovat a jejichž praxe zahrnuje možná sotva několik měsíců, v lepším případě 1-2 roky. Při další debatě pak zjišťuji, že tito mladí lékaři nemají naučené základní principy úspěšné endodoncie, a o tom, že by je praktikovali, nemůže být vůbec řeč. Většinou jim zcela chybí sebereflexe a pokora a neuvědomují si hranice svých schopností.

Když to srovnám s pocity, se kterými jsem před 24 lety začínal svou praxi já, je to úplně jiný svět. Mám pocit, jakoby byli dnešní studenti po celou dobu svého studia soustavně přesvědčováni o své jedinečnosti a dokonalosti. Pak se k tomu ještě připojí diskuze na sociálních sítích, kde jsou začínající lékaři dále masírováni výroky typu „to bezpochyby zvládnete, na tom nic není“. Bohužel opak je pravdou.

Úspěšné reendodontické ošetření, stejně jako odstranění zalomeného kořenového nástroje, patří do spektra výkonů velmi zkušeného specializovaného endodontisty. Úspěchem lékaře, který je 2 roky po promoci, je úspěšně zvládnuté primární endodontické ošetření endodonticky jednoduchého zubu. A k tomu praxe v průběhu pregraduálního studia, ani úspěšně složené státní zkoušky nestačí.

Proto vždycky na výše uvedené otázky odpovídám raději otázkami, zda není jednodušší kořenový nástroj nezalomit, zda není lepší kořenovou výplň nepřeplnit a zda není lepší na reendodoncii pacienta odeslat na specializované pracoviště (které již v Čechách existují), nebo zub raději extrahovat. Je to jednodušší pro nás, lékaře a hlavně pro pacienty. Naučme se vážit si jejich zdraví, jejich času a věnujme více času tomu, aby si pacienti začali více vážit svých zubů.

A na závěr poznamenávám – práci se studenty a absolventy mám moc rád. Tento problém není jejich vina. Pravděpodobně se bude jednat o nějaký virus, který se šíří na univerzitách.

Komentáře

Komentář pro “Těší mne otázky na mých přednáškách, ale…

  1. Milan

    „Když to srovnám s pocity, se kterými jsem před 24 lety začínal svou praxi já, je to úplně jiný svět. Mám pocit, jakoby byli dnešní studenti po celou dobu svého studia soustavně přesvědčováni o své jedinečnosti a dokonalosti“.
    Jsem moc rád, že to slyším i z úst profíka, který je téměř generačně starší a mohl by z kolegiální slušnosti tento fakt popírat. Ale tento virus se bohužel nešíří jen mezi lékaři. Zároveň ale nesouhlasím, že „Tento problém není jejich vina“. Je! Každý dospělý člověk ať je profesně kýmkoliv, by měl být schopný sebereflexe a pokory. Zvláště pak před kolegy, kteří jsou profesně i zkušenostmi zkušenější. Bohužel nadutost a neomylnost je u nás v Česku problémem čím dál více lidí, těch vysokoškolsky vzdělaných ještě víc…

    Odpovědět

css.php