Novinky

Kde přednáším, jaké jsou mé názory a postoje na odborné dění?

Sinus lifting miniinvazivně – kongres ProMikro 2013

12.9.2013

Přednášku „Sinus lifting miniinvazivně – nový koncept, nové nástroje“ jsem přednesl v rámci kongresu ProMikro V Humpolci dne 6.9.2013. Nestihli jste ji? Krátce píši, oč šlo.

Sinuslifting dnes patří do standardního spektra implantologických výkonů, kterým se řeší nedostatečná nabídka alveolární kosti postranného úseku horní čelisti. Široce užívaná je technika tzv. laterálního sinusliftu, která ale může přinášet řadu komplikací.

Technika tzv. laterálního sinusliftu je relativně snadno proveditelná a poskytuje velmi dobrou úspěšnost. Nevýhodou je vyšší míra možných komplikací, jako je krvácení či protržení membrány čelistní dutiny a hlavně pooperační stav, provázený většinou rozsáhlými otoky a bolestivostí.

Méně užívaný je tzv. percrestální sinuslift. Provedení tohoto méně invazivního výkonu je možné několika technikami. Většina z nich vyžaduje specializované instrumentárium a doporučuje se použít v úzké indikaci.

Byla ukázána technika percrestálního sinusliftu mikrochirurgickou technikou podpořenou operačním mikroskopem. Díky tomuto přístupu lze dosáhnout optimálních výsledků i v indikacích, kde by byl nezbytný laterální sinuslift.

Jednoduché instrumentárium, které bylo k tomuto účelu vivinuto, umožňuje efektivní a bezpečnou operaci. Nezbytnou podmínkou úspěšného provedení miniinvazivního percrestálního sinusliftu je zkušenost operatéra s prací pod operačním mikroskopem. Velkým přínosem tohoto postupu je absence otoku a bolesti a významné snížení diskomfortu pacienta v pooperační době.

css.php