Novinky

Kde přednáším, jaké jsou mé názory a postoje na odborné dění?

Rezignace na post prezidenta odborné společnosti ProMikro

29.11.2013

Dnes, 29.11.2013, jsem odstoupil z funkce prezidenta odborné společnosti ProMikro. Vzhledem k tomu, že zcela jistě budou kolovat kuloárové dezinformace o tom, co za mou rezignací stojí, považuji za nebytné uvést oficiálně reálné důvody, které mne k tomuto kroku vedly.

Nejdříve krátce z historie odborné společnosti. Stál jsem u zrodu společnosti (v r. 2007 založena jako AME) jako jeden ze zakládajících členů. Od začátku fungování společnosti jsem stál v jejím čele jako předseda. Bohužel poněkud osamocen. Společnost měla v letech 2007 – 2010 od 3 do 15 členů a tudíž jednak nebylo nutné mít široké vedení a nikdo ani neměl o jakoukoliv funkci zájem. A tak jsem veškerá rozhodnutí nesl na svých bedrech. V roce 2011-2012 se členská základna rozrůstala, má práce konečně přinesla ovoce. Nicméně, vytvořit od základů společnost, která má nyní několik desítek členů, má svůj vzdělávací a specializační systém, byla nesmírně náročná práce, na které jsem strávil mnoho desítek, spíše stovek hodin. Byla to systematická, mravenčí práce, která asi ani nebyla vidět a rozhodně jsem ji nedělal pro to, aby mě kdokoliv chválil, či jinak hodnotil. Měl jsem prostě radost, že můžu pomoci kolegům, kteří s mikroskopem začínají, či hledají informace.

Místopředseda společnosti, MUDr. Kamil  Beneš, byl v celém období 2007-2012 takříkajíc do počtu a nevyvíjel ve společnosti téměř žádnou aktivitu. Bral jsem to jako historickou nezbytnost, vše má svůj vývoj.

Na podzim roku 2012 proběhly řádné volby do výkonného výboru a kontrolní komise. Volbám předcházela úprava stanov a nové pozice ve výkonném výboru. S některými pozicemi i změnami jsem nebyl ztotožněn, nicméně svůj názor jsem projevil a další dění bylo v ruku demokracie. Z voleb vzešel výkonný výbor ve složení prezident (moje maličkost), viceprezident pro vzdělávání (dr. Petr Kořínek), viceprezident pro finance (dr. Petr Klimeš) a viceprezident pro inovace (dr. Kamil Beneš). Tehdy jsem viděl dění ve společnosti pozitivně. Těšil jsem se na příliv nových myšlenek, vizí, inovací, těšil jsem se na efektivní spolupráci a na rozdělení té nekonečné mravenčí práce.

Při předávání agendy společnosti nově zvolenému výkonnému výboru jsem nabízel možnost profesionálního zajištění běžné administrativní agendy společnosti. Tento model jsem měl vyzkoušen. Díky tomuto modelu by výkonný výbor nebyl zahlcen běžnou agendou, a měl tak prostor pro řešení globálních záležitostí, vizí, nápadů. Členové nového výkonného výboru si však prosadili rozdělení základních kancelářských a administrativních činností mezi sebe. Již tehdy, v lednu 2013, jsem měl vážné pochyby o tom, že by tento model mohl dlouhodobě fungovat (složitost předávání informací, zbytečná administrativní zátěž všech členů výkonného výboru, absence kontroly jednotlivých administrativních činností, atd). Již tehdy jsem vyslovil možnost své rezignace, pokud se takový model ukáže jako neefektivní. A bohužel se jako neefektivní ukázal. Hromadí se mi stížnosti, pozoruji nedokonalosti a chyby. Členové výkonného výboru (kromě postu viceprezidenta pro vzdělávání) neprojevili za rok svého působení žádnou smysluplnou činnost. Nové inovace nepřicházejí, je snahou rozpitvávat události v letech, kdy tito lékaři nebyli třeba ještě ani členy společnosti. S novou funkcí mají pocit, že to je obzvlášť důležité a středobod dění ProMikro. Já ale chci pracovat na vizích, které jsme si dali a ne obhajovat, co jsem před lety rozhodl nebo udělal.

Dalším důvodem pro moje odstoupení z funkce prezidenta společnosti ProMikro je názorové rozpolcení. Mé připomínky a návrhy jsou téměř ignorovány a vzhledem k rozložení sil ve výkonném výboru 3:1 nedokážu své vize dalšího fungování společnosti prosadit či jen diskutovat. Pravidelné schůzky výkonného výboru (skype konference) se mi podařilo jen velmi těžce prosadit, a to zejména díky ignoraci jakékoliv demokratické hierarchie ze strany zbývajících členů výkonného výboru. Nechci, aby se ProMikro omezilo jen na občasné sešlosti na horách či golfu. Chtěl jsem se zasadit na prosazení dalšího skutečně odborného rozvoje společnosti a také jí dát rámec něčeho, co by se v budoucnu stalo výrazným benefitem členů společnosti. A to je například program specializace. Bohužel specializační program společnosti ProMikro, který jsem v letech 2009-2012 uvedl v život, je ostatními členy výkonného výboru společnosti zcela negován a tím odsouzen k zániku. V takové atmosféře nedokáži již další své vize prosazovat.

Ve svém profesionálním i osobním životě jsem zvyklý spolupracovat s lidmi, se kterými nejsem názorově zcela jednotný, přesto je tato spolupráce efektivní a přináší kvalitní výsledky. Vyžaduje to ale vůli všech stran se domluvit a společně pracovat.  „Spolupráce“, ve které jsou mi trvale házeny klacky pod nohy, opravdu konstruktivní není. Kromě toho mi je některými členy výkonného výboru podsouváno, že za svou kariéru vděčím ProMikro, a že díky ProMikro funguje i můj privátní vzdělávací program I love endo. To opravdu nemám zapotřebí.

Z těchto všech důvodů nevidím smysl svého dalšího fungování ve vedení společnosti ProMikro a na funkci prezidenta společnosti rezignuji.

Směr, který nyní prosazují zbývající členové současného výkonného výboru, vede podle mne k postupnému rozkladu odborné společnosti. V jejich koncepci nevidím myšlenku či program, který by dokázal dlouhodobě přitáhnout a udržen členskou základnu. Z těchto důvodů zvažuji i své budoucí členství v odborné společnosti ProMikro.

Veškerou administrativu dosud vztaženou k postu prezidenta jsem připraven předat do rukou prezidenta nového, který vzejde z mimořádných voleb společnosti. Všem, kteří mě volili a podporovali, velmi děkuji a doufám, že jsem byl pro mnohé alespoň trochu přínosem. Věřím, že k sobě neztratíme cestu. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů jsem Vám plně k dispozici.

 

V Praze dne 29.11.2013.

css.php