Novinky

Kde přednáším, jaké jsou mé názory a postoje na odborné dění?

Co mne vede k práci v představenstvu ČSK

12.9.2013

Začátek mého aktivního profesního života se kryje s obdobím vzniku ČSK, tehdy LKS. A z té doby ji pamatuji jako silnou, progresivní organizaci, která se obrovskou a nezastupitelnou měrou zasadila o rozvoj privátní stomatologie v Čechách. Vnímal jsem, jak v průběhu těch 20 let téměř vymizel onen počáteční entuziasmus a nadšení. V posledních letech dále vnímám, jak naše komora pomalu ale jistě ztrácí svůj kredit.

Myslím, že problémem je tříštění profesních zájmů. Zubní lékaři sice působí navenek sourodým dojmem, ale v rámci ČSK je několik zájmových skupin, jejichž diverzifikace se v posledních letech zostřuje. A pohled těchto zájmových skupin je též různý. Mnozí lékaři pohlíží na ČSK a své členství v této organizaci jako na nutné zlo a jsou přesvědčení, že jim ČSK neposkytuje žádný servis. Nemají prostě v ČSK důvěru a tedy ani potřebu se zajímat o dění, informace a podporu z ČSK. Bohužel svůj (a dle mého názoru velmi kvalitní) „servis“ ČSK nedává příliš najevo a tím ztrácí v očích mnoha kolegů prestiž. Není to o špatné komunikaci, je to spíše o nedůrazné prezentaci ČSK navenek. I sebelepší informační servis je ale k ničemu, pokud není vyhledáván tím, kdo informace hledá. Vidím v tomto směru velký prostor pro změnu komunikačních kanálů mezi ČSK, skupinami lékařů i laickou veřejností. A to je oblast, které bych se rád věnoval.

Dalším hlavním důvodem pro moji kandidaturu je postupná ztráta kreditu ČSK v oblasti postgraduálního vzdělávání. Je to vleklý problém, který nepřímo souvisí s onou diverzifikací různých zájmových skupin zubních lékařů, o které jsem se zmínil. Proto bych se rád této oblasti intenzivně věnoval a pokusil se pomoci nastavit systémová opatření, která by vedla k obnovení jasné linie postgraduálního vzdělávání zubních lékařů.

Má představa o naší komoře je vidět ČSK jako progresivní, silnou stavovskou organizaci, která velice efektivně a s předstihem prosazuje profesní zájmy nás všech. Jsem si vědom toho, že v rámci ČSK, jako v jakékoliv jiné společnosti jsou jakékoliv změny výsledkem jednání a konsenzu všech zainteresovaných stran. ČSK bude taková, jakou si ji uděláme. A měla by nakonec dobře sloužit nám všem. A k tomu bych rád přispěl i svoji prací.

css.php